Skip to main content
Home » Saoráil um Fhaisnéis

Leathnaigh an Roinn Airgeadais forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise ionas go mbeidh feidhm acu maidir le roinnt comhlachtaí atá faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear na hIonaid Oideachais, ón 31 Bealtaine 2006.

Tugtar trí cheart dhlíthiúla do dhaoine aonair leis an Acht:

  • An ceart chun faisnéis a fháil
  • An ceart cúiseanna le cinntí a bhaineann leis an duine féin a fháil
  • An ceart faisnéis oifigiúil a bhaineann leat féin a leasú i gcás ina bhfuil sí mícheart, neamhiomlán nó míthreorach

Cuireann Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar méid suntasach faisnéise ar fáil don phobal go rialta maidir lena fheidhmeanna agus lena ghníomhaíochtaí faoi láthair. Beidh faisnéis den sórt sin ar fáil i gcónaí gan gá le hiarratas foirmiúil a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise deartha chun rochtain phoiblí ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí NACH bhfuil fáil uirthi de ghnáth trí fhoinsí eile a cheadú. Tá rochtain ar fhaisnéis faoin Acht faoi réir díolúintí áirithe agus baineann nósanna imeachta sonracha agus teorainneacha ama leis.

Conas a dhéanfaidh mé Iarratas ar Shaoráil Faisnéise? 

Is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar (DWEC) a dhéanann bainistíocht ar na feidhmeanna agus na seirbhísí a dhéanann SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas. Dá bhrí sin, is féidir tuilleadh faisnéise faoi iarratas SF a dhéanamh a fháil ó shuíomh Gréasáin DWEC ag http://www.dwec.ie/about/foi/.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.