Skip to main content

Cúrsaí agus Cleachtas

Cúrsaí ar Líne Cúrsaí ar Líne

Féach ar nó cláraigh lenár gcúrsaí foghlama gairmiúla féinluais do mhúinteoirí ar líne. Tá cúrsaí deimhnithe, le linn an téarma agus cúrsaí samhraidh ar fáil, saor in aisce. Déanann múinteoirí a bhíonn ag cleachtadh na ceirde agus Comhairleoirí PDST ábhar na gcúrsaí a fhorbairt dírithe go sonrach ar scoileanna na hÉireann.

Find out more
Físeáin Dea-Chleachtais Físeáin Dea-Chleachtais

Féach ar leabharlann na bhfíseán dea-chleachtais againn. Rinneadh iad a scannánú i seomraí ranga agus i scoileanna agus léirítear samplaí iontu den úsáid éifeachtach a bhaintear as teicneolaíochtaí digiteacha le tacú leis an bhfoghlaim. Tá siad thar a bheith oiriúnach le húsáid i gcruinniú foirne nó le haghaidh inspioráide agus ranganna á bpleanáil..

Find out more
Ranganna Teagaisc sna Scileanna Digiteacha Ranganna Teagaisc sna Scileanna Digiteacha

Ranganna teagaisc sna scileanna digiteacha arna gcruthú ag múinteoirí do mhúinteoirí. Leagann na ranganna teagaisc béim ar uirlisí agus feidhmchláir a úsáideann scoileanna, agus léirítear na scileanna atá uait chun na huirlisí a úsáid sa seomra ranga.

Find out more
AI i Scoileanna AI i Scoileanna

Cad is Intleacht Shaorga ann? Cad iad na breithnithe maidir le húsáid AI i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna? Pléann an rannán seo dár suíomh gréasáin le go leor ceisteanna den chineál seo agus tugann sé treoir d’acmhainní ábhartha atá cruthaithe agus coimeádta againn do scoileanna.

Find out more
Mol Foghlama Digití Mol Foghlama Digití

Tabharfaidh an Mol Foghlama Digití do cheannairí digiteacha cúnamh duit teacht ar acmhainní, tacaíochtaí agus faisnéis faoin gcaoi an fhoghlaim dhigiteach a threorú go héifeachtach i do scoil.

Find out more
Tacaíocht Scoile Tacaíocht Scoile

Cuireann Comhairleoirí Teicneolaíochtaí Digiteacha tacaíocht shaincheaptha ar fáil do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna agus iad ag iarraidh leas a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sa mhúineadh, san fhoghlaim agus sa mheasúnú. Cuireann comhairleoirí treoir ar scoileanna maidir le plean foghlama digití a fhorbairt chomh maith le forbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar nuair is cuí.

Find out more
Cúrsaí in Ionaid Oideachais Cúrsaí in Ionaid Oideachais

Cuireann Teicneolaíocht san Oideachas SFGM [an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí] cúrsaí agus ceardlanna aghaidh ar aghaidh ar fáil trí bhíthin líonraithe d’Ionaid Oideachais ar fud na tíre. Is iad múinteoirí a bhfuil a lán taithí acu sa réimse seo a chuireann na cúrsaí seo i láthair agus díríonn siad ar theicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm go daingean sa mhúineadh, san fhoghlaim agus sa mheasúnú.

Find out more
Seimineár Gréasáin Seimineár Gréasáin

Faigh blaiseadh de na seimineáir ghréasáin faoi fhoghlaim dhigiteach ar thaifead an fhoireann Teicneolaíochtaí Digiteach SFGM iad. I measc na n-ábhar faoi chaibidil tá conas plé leis an Creat Foghlama Digití, cuir chuige i leith foghlaim chumaisc agus go leor straitéisí eile i leith foghlaim dhigiteach.

Find out more
Códú agus Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil ag Baint Úsáid as Scratch Códú agus Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil ag Baint Úsáid as Scratch

Eolas ar chúrsaí códaithe atá ar fáil do mhúinteoirí, an chaoi ar féidir leat teacht ar acmhainní códaithe agus páirt a ghlacadh i dtionscnaimh um chódú, chomh maith le smaointe i dtaobh conas códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil a chur i bhfeidhm go daingean i do chleachtadh.

Find out more
Foghlaim Chumaisc Foghlaim Chumaisc

Sraith de thacair chun triail a bhaint as foghlaim chumaisc ón gcéim phleanála go dtí an chéim chleachtais agus a chuireann comhairle ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile.

Find out more

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.