Skip to main content

Fáilte romhat chuig an Mol Foghlama Digití do Cheannairí Digiteacha

Collage of photos of students using technology.

An Príomhoide tú, nó an Comhordaitheoir Foghlama Digití TFC, ball d’Fhoireann Foghlama Digití nó múinteoir bunscoile nó iar-bhunscoile tú a bhfuil spéis agat san fhoghlaim dhigiteach a threorú i do scoil? Leis an Mol Foghlama Digití nua seo do cheannairí digiteacha cuideofar leat acmhainní, tacaíochtaí agus faisnéis a aimsiú i dtaca le foghlaim dhigiteach a threorú go héifeachtach i do scoil.


Cúrsa Nua: An Fhoghlaim Dhigiteach a Threorú

Le hábhair ionchuir ó Chomhordaitheoirí Foghlama Digití, ó Phríomhoidí, ó Leas-phríomhoidí agus ó shaineolaithe Foghlama Digití, cuireann an cúrsa seo na scileanna agus an fhaisnéis ar fáil atá riachtanach chun an fhoghlaim dhigiteach a threorú i do scoil.


Sraith: An Fhoghlaim Dhigiteach a Threorú

Foghlaim faoi cheannaireacht dhigiteach éifeachtach, lena n-áirítear cineálacha chur chuige um bonneagar digiteach i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, sa tsraith físeán agus alt dár gcuid a bhaineann leis an ábhar sin.

An Fhoghlaim Dhigiteach a Phleanáil i mBunscoileanna

Pléann múinteoirí bunscoile agus saineolaithe úsáid éifeachtach teicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna agus plean foghlama digití a fhorbairt atá dírithe ar phróiseas na foghlama seachas ar na gairis as a mbaintear úsáid. Léigh níos mó. Tuilleadh

An Fhoghlaim Dhigiteach a Phleanáil in Iar-bhunscoileanna

Pléann múinteoirí iar-bhunscoile agus saineolaithe úsáid éifeachtach teicneolaíochtaí digiteacha i scoileanna agus plean foghlama digití a fhorbairt atá dírithe ar phróiseas na foghlama seachas ar na gairis as a mbaintear úsáid. Léigh níos mó. Tuilleadh

An Fhoghlaim Dhigiteach a Leabú i mBunscoileanna

Pléann múinteoirí bunscoile agus saineolaithe leabú teicneolaíochtaí digiteacha ina scoileanna agus cuireann siad síos ar na cineálacha chur chuige éagsúla a ghlacann siad. Léigh níos mó. Tuilleadh

Bonneagar Teicneolaíochta Digití

Thug Tom Lonergan, Comhordaitheoir Náisiúnta an Tionscnaimh um Chomhtháthú Teicneolaíochta, agus Deirdre Redmond, Oifigeach Tionscadail, achoimre ar a gcuid oibre ar Bhonneagar Teicneolaíochta Digití. Léigh níos mó. Tuilleadh

Bonneagar Digiteach i mBunscoil

Pléann Deirdre Redmond, Oifigeach Tionscadail le Teicneolaíochta san Oideachas Oide, Bonneagar Teicneolaíochta Digití do Bhunscoileanna agus cloisimid ó mhúinteoirí bunscoile faoina gcuid eispéireas. Léigh níos mó. Tuilleadh


Ranganna Teagaisc sna Scileanna Digiteacha

Comhroinn scileanna digiteacha le do chomhghleacaithe lenár leathanach ina bhfuil Rang Teagaisc i Scileanna Digiteacha a cruthaíodh ag múinteoirí le haghaidh múinteoirí. Leagann na ranganna teagaisc béim ar uirlisí agus feidhmchláir a úsáideann scoileanna, agus léirítear na scileanna atá uait chun na huirlisí a úsáid sa seomra ranga.

Brabhsáil ár mbailiúchán de Ranganna Teagaisc i Scileanna Digiteacha anseo.


Físeáin Dea-Chleachtais

Agus iad thar a bheith oiriúnach le húsáid i gcruinniú foirne nó le haghaidh ranganna a phleanáil, rinneadh ar bhfíseáin ghairide faoi dhea-chleachtas a scannánú i seomraí ranga agus i scoileanna na hÉireann agus léirítear samplaí iontu den úsáid éifeachtach a bhaintear as teicneolaíochtaí digiteacha chun tacú leis an bhfoghlaim.

Faigh rochtain ar leabharlann na bhfíseán faoi dhea-chleachtais dár gcuid anseo.


Acmhainní Úsáideacha

Seo a leanas roinnt acmhainní a d’fheadfadh a bheith úsáideach duit chun Foghlaim Dhigiteach (FD) a phleanáil agus chun foghlaim dhigiteach a leabú i do scoil.

Suíomh gréasáin Pleanála FD – Chun faisnéis a fháil maidir le pleanáil agus an Creat Foghlama Digití, tabhair cuairt ar DLPlanning.ie.

Mol Webwise um Chibearbhulaíocht – Chun raon tacaíochtaí agus treoir a fháil maidir le cibearbhulaíocht lena n-áirítear físeáin le comhairle ó shaineolaithe, acmhainní Webwise, mar aon le hacmhainní frith-chibearbhulaíochta úsáideacha eile, tabhair cuairt ar Mol Webwise um Chibearbhulaíocht.

Tionscadail & Tionscnaimh – Faigh faisnéis maidir le Tionscadail agus Tionscnaimh um Theicneolaíocht san Oideachas Oide anseo.

Tacaíocht Mharthanach do Scoileanna i dTeicneolaíochtaí Digiteacha – Chun faisnéis bhreise a fháil nó chun iarratas a dhéanamh ar Thacaíocht Mharthanach i dTeicneolaíochtaí Digiteacha téigh chuig Tacaíocht Mharthanach Oide.

Cúrsa ar Líne: Déan Plean Foghlama Digití a Fhorbairt do do scoil – Is féidir leat clárú ar ár gcúrsa i dtaca le Plean Foghlama Digití a Fhorbairt do do Scoil anseo.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.