Skip to main content

Naisc Sheachtracha

Cé go rabhthas an-chúramach le hullmhú agus foilsiú ábhar an tsuímh gréasáin seo, ní ghlacann Oide Teicneolaíocht san Oideachas le dliteanas dlíthiúil nó dliteanas ar bith eile as aon mhíchruinneas, botún, míráiteas nó aon earráid eile de chineál ar bith atá anseo istigh.

Soláthraíonn OIde Teicneolaíocht san Oideachas a lán nasc le suíomhanna gréasáin seachtracha. Níl aon smacht ag Oide Teicneolaíocht san Oideachas ar ábhar nó ar pholasaithe príobháideachais na suíomhanna seo, agus ní bheidh sé freagrach astu. Má thagann tú ar ábhar mí-oiriúnach ar aon cheann de na suíomhanna nasctha seo ba chóir duit ríomhphost a sheoladh chuig technologyineducation@pdst.ie láithreach. 

Toisc go n-athraíonn seoltaí gréasáin uaireanta, ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt go mbeidh nasc atá curtha san áireamh ar ár láithreán cruinn, cothrom le dáta nó ar fáil tráth d’iarratais i gcónaí. Ní thugtar le tuiscint le liostú duine nó eagraíochta in aon chuid den suíomh gréasáin seo go bhformhuiníonn Oide Teicneolaíocht san Oideachas , go díreach nó go hindíreach, na táirgí nó seirbhísí a sholáthraíonn an duine nó an eagraíocht sin.

Cóipcheart

Tá ábhar an tsuímh seo cosanta ag cóipcheart faoi dhlíthe na hÉireann agus faoi dhlíthe na hEorpa.

Mura luaitear a mhalairt, féadfar gach ábhar ar an suíomh gréasáin a chóipeáil chun críocha oideachais neamhthráchtála, ar an gcoinníoll go n-admhófar an fhoinse. Chun cead a fháil le hábhar atá ar an suíomh gréasáin seo a atáirgeadh chun críche ar bith seachas úsáid phearsanta, déan teagmháil le do thoil le Oide Teicneolaíocht san Oideachas.

Tá sé ceadaithe nascadh le leathanaigh ar www.oidetechnologyineducation.ie gan gá a bheith le cead roimh ré i scríbhinn.

Beidh dlínse eisiach ag Cúirteanna na hÉireann i ndáil le haon éileamh, díospóid nó ábhar eile a thiocfadh as an suíomh gréasáin seo.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.