Skip to main content

Intleacht Shaorga i Scoileanna

Cad is Intleacht Shaorga ann? Cad iad na breithnithe maidir le húsáid AI i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna? Conas is féidir liom AI a nascadh le próiseas pleanála na Foghlama Digití? 

Pléann an rannán seo dár suíomh gréasáin le go leor ceisteanna den chineál seo agus tugann sé treoir d’acmhainní ábhartha atá cruthaithe agus coimeádta againn do scoileanna.

AI for Schools – Cúrsa Ar Líne (ar fáil trí Bhéarla amháin)

Ar fáil ón 13ú Meitheamh, 2024. Tugann an cúrsa tosaigh seo tuiscint do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile ar AI agus cuireann sé samplaí ar fáil den AI sa saol laethúil. Scrúdaíonn sé freisin na breithnithe do scoileanna maidir le húsáid AI san oideachas, lena n-áirítear buntáistí féideartha, teorainneacha agus breithnithe eiticiúla.  

AI do Scoileanna – Sraith Físeán

Sraith agallamh le saineolaithe ar ábhar AI i gcomhthéacs oideachais na hÉireann agus na hEorpa, lena n-áirítear ionchuir ó bhaill an Lárionaid Adapt, chomh maith le rannpháirtithe ó thionscadail Eorpacha, ar nós AI4T. 

Pléann an tOllamh Benjamin Cowan ón Lárionad Adapt agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an tírdhreach reatha maidir le AI, a thodhchaí agus an chaoi ar féidir linn, mar dhaoine,é a mhúnlú, agus nach mór dúinn é sin a dhéanamh.
Faigh rochtain ar fhísagallamh le Benjamin Cowan anseo.

Déanann Niall Larkin, Ceannaire Sinsearach Teicneolaíochtaí Digiteacha Bunscoile in Oide, cur síos ar an gcaoi a bhfuil IS á plé i mbunscoileanna cheana féin agus ar an tábhacht a bhaineann le pleanáil maidir le IS a úsáid.

Faigh rochtain ar fhísagallamh le Niall Larkin anseo.

AI & Sábháilteacht Ar Líne – Webwise

Cuireann Mol Webwise IS faisnéis agus acmhainní ar fáil maidir le hintleacht shaorga, na tairbhí a bhaineann léi, chomh maith leis na teorainneacha agus na hábhair imní atá ann faoi láthair. 

Tugann sé treoir freisin do phríomhacmhainní, lena n-áirítear ceachtanna a ghlacann AI isteach. 

Tionscadal Eorpach AI4T 2021-2024

AI4T AI for Teachers

Tionscnamh maoinithe ag Erasmus+ a bhí sa tionscadal ‘Intleacht Shaorga do Mhúinteoirí agus ag Múinteoirí’ (AI4T) a rinne iniúchadh ar AI a ghlacadh isteach in eispéiris oideachais.

Bhí Teicneolaíocht san Oideachas Oide ina bhall lárnach den tionscadal seo. Tá tuilleadh faisnéise agus acmhainní ar leathanach gréasáin AI4T.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.