Skip to main content

Cúrsaí Ar Líne d’Earrach 2022

22nd February 2022

Soláthraíonn SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas gearrchúrsaí ar líne le linn an téarma do mhúinteoirí bunscoile agus do mhúinteoirí iarbhunscoile araon. 

D’fhéadfadh sé gur mian le príomhoidí cuidiú le múinteoirí páirt a ghlacadh i gcúrsaí ar líne SFGM- Teicneolaíocht san Oideachas  maidir le teicneolaíochtaí digiteacha sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú, go háirithe maidir le  suas le  deich n-uair an chloig ‘Pháirc an Chrócaigh’ a d’fhéadfadh a bheith ceadaithe le haghaidh úsáid fhéideartha duine aonair/grúpaí beaga.

Maidir le clárú, dáta tosaithe agus dáta deiridh an chúrsa, féach ar  sceideal an chúrsa ar líne ar TeacherCPD.ie. 

Tuilleadh >>

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.