Skip to main content

Foinse Iontaofa

8th February 2024

An raibh do scoláirí ag streachailt riamh le tasc faoi ábhar nach raibh aon chur amach acu air? Ar thuig siad cár cheart dóibh tosú? Cén áit a bhfuil siad in ann rochtain a fháil ar fhaisnéis iontaofa shábháilte?

Is é World Scoil Britannica an phríomhfhoinse faisnéise a mholann Scoilnet. Tá fáil ann ar réimse cuimsitheach acmhainní, atá aoisoiriúnach, ina bhfuil faisnéis fhíorasach, ilmheáin agus idirghníomhaíocht. Mar sin, roghnaigh an leibhéal is fearr a fheileann duit féin agus do do scoláirí agus cuir tús leis!

Tuilleadh >>

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.