Skip to main content

Sonraí an Chúrsa

Infhaighteacht

Am téarma, Oscailte Anois

Sector

Bunscoileanna, Iar-bhunscoileanna

Dáta

21-08-2023 go 21-06-2024

Am staidéir

3 uair an chloig

Sprioclucht féachana

Ríomhtheagascóirí / modhnóirí cúrsaí samhraidh ar líne do mhúinteoirí bunscoile

Áiteanna

Gan teorainn

Soláthraítear sa ghearrchúrsa seo réamhrá ar an ríomhtheagasc agus forléargas ar ról an ríomhtheagascóra i gcomhthéacs cúrsaí samhraidh, lena mbaineann teidlíocht i leith laethanta saoire pearsanta breise (EPV) do mhúinteoirí bunscoile.

Tá sé oiriúnach chomh maith do dhuine ar bith atá ag tabhairt faoi ról ríomhtheagaisc den chéad uair. Ba é SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas a d’fhorbair an cúrsa i gcomhpháirtíocht le Lárionad Idirnáisiúnta um Nuálaíocht agus Foghlaim san Ionad Oibre de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Torthaí Foghlama

Cuirfear ar chumas na rannpháirtithe:

  • Scileanna cumarsáide agus inniúlachtaí ar líne fhorbairt atá riachtanach chun bheith i do ríomhtheagascóir éifeachtach
  • A ról a thuiscint maidir le cur ar chumas foghlaimeoirí rochtain iomlán a fháil ar chúrsa ar líne agus páirt a ghlacadh ann
  • Éirí cleachta le samhlacha éagsúla ríomhtheagaisc
  • Idirghníomhaíocht a chur chun cinn lena chinntiú go mbeidh foghlaimeoirí páirteach go hiomlán agus go fónta i bhfóraim phlé
  • Treoir a thabhairt d’fhoghlaimeoirí i ngnóthú a dtorthaí foghlama.

Ábhar an Chúrsa

Soláthrófar le hábhar an chúrsa treoir agus straitéisí úsáideacha do ríomhtheagascóirí chun foghlaim ghairmiúil múinteoirí ar líne a éascú. Tá sé roinnt ina chúig mhodúl, mar a leanas:

Modúl 1 – Réamheolas ar Fhoghlaim Ar Líne
Modúl 2 – Réamheolas maidir le Ríomhtheagasc
Modúl 3 – Scileanna Ríomhtheagaisc
Modúl 4 – Foghlaimeoirí Ar Líne a Bhainistiú
Modúl 5 – Ríomhtheagascóir Éifeachtach.

Riachtanais

Réamhriachtanais: Cé nach réamhriachtanas é, bheadh taithí roimh ré ar pháirt a ghlacadh i gcúrsa ar líne ina bhuntáiste.

Riachtanais Theicniúla: Ceangal láidir leathanbhanda idirlín agus ríomhaire glúine, pc deisce nó táibléad (a bhfuil an leagan is déanaí de Chrome, Firefox nó Safarí suiteáilte air).

Teastas

Bronnfar teastas cúrsa ar an té a chríochnaíonn an cúrsa seo.

B’fhéidir go mbeifeá in ann an cúrsa seo a chur san áireamh mar uaireanta Pháirc an Chrócaigh, le cead bhainistíocht na scoile, go háirithe i dtaca le deich gcinn d’uaireanta an chloig ‘Pháirc an Chrócaigh’ a mbeadh cead iad a úsáid ar bhonn aonair nó i ngrúpaí beaga (Ciorclán 0042/2016 Bunscoile agus Ciorclán 045/2016 Iar-Bhunscoile).

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.