Skip to main content

Réitigh thú féin do na Cúrsaí Samhraidh ar Líne (Bunscoil)

10th March 2023

Cuirfidh SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas go leor áiteanna ar fáil ar na cúrsaí samhraidh bunscoile ar líne againn. Faoi réir faofa, cuirfear dhá chúrsa ar fáil i mí Iúil (amháin): ‘Tionscadal Ilmheán ar Aeráid agus Inbhuanaitheacht’ agus ‘Tús Eolais ar an Oideachas um Shaoránacht Dhigiteach (Bunscoil)’, a bhain babhta ceannais na nGradam Idirnáisiúnta Foghlama amach. Ní ceadmhach do rannpháirtithe ach aon chúrsa amháin a roghnú agus clárú ar an gcúrsa sin.

Is iad dátaí na gcúrsaí, ón 3 – 20 Iúil. Osclófar an clárúchán go luath i mí na Bealtaine (beidh sonraí ar fáil sa chéad nuachtlitir eile). 

Beidh cuntas Scoilnet de dhíth chun clárú nuair a thiocfaidh an t-am. Roghnaigh ‘Tuilleadh’ chun an cuntas seo a fháil chun go mbeidh tú in ann clárú in Aibreán/Bealtaine. 

Tuilleadh >>

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.