Skip to main content

Soláthraíonn an clár leathanbhanda Ardluais leathanbhanda ardluais do gach iar-bhunscoil agus do roinnt scoileanna speisialta ina bhfuil scoláirí iar-bhunscoile. Tá foireann Leathanbhanda na Scoileanna comhdhéanta den Roinn Oideachais, mar aon le HEAnet, SFGM- Teicneolaíocht san Oideachas agus Deasc Seirbhíse Leathanbhanda na Scoileanna. Soláthraítear nasc ardluais  agus ródaire scoile bainistithe, scagadh láraithe ábhair, balla dóiteáin láraithe agus seirbhísí gaolmhara do scoileanna. Ceanglaíodh na chéad scoileanna in 2010, agus bhí seirbhís ardluais curtha ar fáil do gach iar-bhunscoil faoi 2014.

Má tá ceisteanna sonracha ag scoileanna maidir lena gceangal leathanbhanda ba chóir dóibh dul i dteagmháil le Deasc Seirbhíse Leathanbhanda na Scoileanna ag 1800 334466 nó ag broadbandservicedesk@pdst.ie.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.