Skip to main content

Punanna Digiteacha

Comhordaíonn SFGM / SFGM-Teiceolaíocht san Oideachas tacaíocht do scoileanna agus do mhúinteoirí a bhíonn ag plé le punanna digiteacha.

Cad is punanna digiteacha ann?

Spásanna oibre digiteacha dinimiciúla faoi úinéireacht na scoláirí inar féidir leis na scoláirí a gcuid foghlama agus a gcuid smaointe a ghabháil, rochtain a fháil ar a mbailiúcháin oibre, machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama, í a roinnt, spriocanna a shocrú, aiseolas a iarraidh agus a gcuid foghlama agus an méid atá bainte amach acu a thaispeáint.

CNCM 2013

Tá dhá fhoireann uirlisí punann digiteach ag SFGM / SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas, ceann amháin do mhúinteoirí bunscoile agus ceann eile do mhúinteoirí iar-bhunscoile ina ndéantar iniúchadh ar chineál na bpunann digiteach agus ina gcuimsítear tacaíochtaí ar Mheasúnú Foirmitheach; Tacaíochtaí Google Workspace; tacaíochtaí Oifig 365; Beartas & Pleanáil.

Chruthaigh comhairleoirí Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM seimineáir ghréasáin agus cuir i láthair ar leith do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar féidir féachaint orthu ar na fo-leathanaigh thuas.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.