Skip to main content

Tionscadal REBEL

Tionscadal é atá maoinithe ag Erasmus+ ar fud ceithre thír Eorpacha is ea ‘Athearraíocht a Bhain as an Oideachas tríd an bhFoghlaim Chumaisc’ (REBEL) a bhfuil sé mar aidhm leis cumas na n-institiúidí oideachais agus oiliúna a neartú chun foghlaim chumaisc dhigiteach chuimsitheach ar ardchaighdeán a sholáthar. Is iad seo a leanas príomhthorthaí an tionscadail seo:

  • Sonraí a bhailiú ó scoileanna cás-staidéir i ngach tír chun tuiscint ar an bhfoghlaim chumaisc agus riachtanais bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna agus múinteoirí a shoiléiriú.
  • Clár oiliúna do chleachtóirí a fhorbairt a bheidh dírithe ar fhoghlaim chumaisc éifeachtach sa chleachtas.
  • Uirlisí saincheaptha a chruthú – Foireann Uirlisí REBEL do Bhunscoileanna agus Foireann Uirlisí REBEL d’Iar-bhhunscoileanna – chun clár oiliúna do chleachtóirí a fhorbairt a bheidh dírithe ar fhoghlaim chumaisc éifeachtach sa chleachtas.
  • Ollchúrsa Oscailte ar Líne (MOOC) a tháirgeadh chun príomhthorthaí agus dea-chleachtas an tionscadail a scaipeadh.

Chun amharc ar na comhpháirtithe oideachais lena mbaineann agus chun súil a choinneáil ar fhorbairtí an tionscadail seo, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an tionscadail atá ar fáil ag www.rebelproject.eu

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.