Skip to main content

An tslí ar chruthaíomar ár Scannán FÍS

Forbhreathnú ar Fhíseán

Míníonn Madonna Byrnes, Scoil Éanna an Ballán, an próiseas a lean siad le scannán a chruthú do Chomórtas Thionscadal na Scannán ag FÍS.

Cur Síos

Labhraíonn múinteoir trí na céimeanna a bhaineann le scannáin a chruthú le rang a sé. Cuireann an comhthionscadal ranga seo scileanna scéalchláir, ceoil, amharc-ealaíne agus eagarthóireachta le chéile. Luaitear an suíomh gréasáin Dúchas Ireland mar thúsphointe i gcomhair taighde agus spreagadh an scannáin. Cabhraíonn físeáin teagaisc ar dhea-chleachtas FÍS website le páistí an tslí chun físeán a chruthú a thuiscint. Úsáideann daltaí iPads agus aip iMovie chun gach rud a thabhairt le chéile léiriú deiridh.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Caith súil ar ár leathanach cúrsaí ar líne chun cúrsaí a aimsiú a bhaineann leis an ábhar seo.

 

Físeáin Teagaisc

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1 Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1. 1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí

Teagasc agus Foghlaim (2. Eispéiris Foghlaimeoirí)

  • 2.1 Bíonn daltaí rannpháirteach ar bhealach fóinteach i ngníomhaíochtaí foghlama bríche

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

 

, Bunscoileanna, Collaboration, Físeáin Digiteacha

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.