Skip to main content

Páirt a ghlacadh i Scéalchlár FÍS agus i dTionscadal na Scannán

Forbhreathnú ar Fhíseán

Labhraíonn Madonna Byrnes, Scoil Éanna, an Ballán, faoin taithí atá aici ag plé le Scéalchlár FÍS agus Tionscadal na Scannán.

Cur Síos

Míníonn múinteoir rang a sé na buntáistí agus deiseanna foghlama a tháinig chun cinn mar gheall ar an tionscadal físeáin FÍS. Tá an treoir ar fad ar fáil ar FÍS suíomh gréasáin chun tabhairt faoin tionscadal. Ag tosú amach le scéalchlár, thosaigh na daltaí ar an gcéad phleanáil chun a bhfíseán a chruthú. Téann na daltaí i ngleic le téama an scannáin agus oibríonn siad i gcomhpháirt. Thug an tionscadal traschuraclaim deis d’fhoghlaimeoirí dul i ngleic le téama cheol traidisiúnta na hÉireann go hidirghníomhach.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Caith súil ar ár leathanach cúrsaí ar líne chun cúrsaí a aimsiú a bhaineann leis an ábhar seo.

 

Físeáin Teagaisc

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1 Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1. 1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí

Teagasc agus Foghlaim (2. Eispéiris Foghlaimeoirí)

  • 2.1 Bíonn daltaí rannpháirteach ar bhealach fóinteach i ngníomhaíochtaí foghlama bríche

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

 

, Bunscoileanna, Físeáin Digiteacha, Scéalaíocht Dhigiteach

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.