Skip to main content

Táibléid le haghaidh Fionnachtain Faoi Threoir

Déanann múinteoir naíonán sinsearach cur síos ar tháibléid a úsáid le haghaidh fionnachtain faoi threoir i gceacht Mata leis na Naíonáin Shinsearacha. Oibríonn na daltaí i ngrúpaí chun an snáithaonad ‘Sonraí’ a phlé. Baineann siad úsáid as an aip ‘Explain Everything’ chun taifeadadh a dhéanamh ar a gcuid smaointeoireachta agus ‘Find the Right Place’ a imirt chun an teanga matamaitice a fhorbairt.

Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Collaboration, Computational Thinking, Online Resources

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.