Skip to main content

Teicneolaíocht dhigiteach i mbliain a haon – Gearmáinis

Baineann múinteoir Gearmáinise úsáid as teicneolaíocht ina cuid ranganna teanga. Pléann sí conas mar a chuireann daltaí tascanna béil i gcrích trí thaifeadadh a dhéanamh orthu féin ar a gcuid guthán. Mar mhúinteoir teanga tá sé tábhachtach go mbeadh sí in ann gach dalta dá cuid a chloisteáil ach tá sé sin indéanta agus an modh áirithe seo in úsáid.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Collaboration, Gaelcholaiste

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.