Skip to main content

Teicneolaíochtaí Digiteacha sa rang Tíreolaíochta

Pléann Múinteoir Tíreolaíochta an úsáid a bhaintear as Wizer.ie ina sheomra ranga féin. Míníonn an múinteoir an úsáid a bhaineann sé as an uirlis seo le cabhrú leis an gcianfhoghlaim. Cabhraíonn sé leis tascanna difreáilte a leagan ar dhaltaí agus aiseolas aonair a thabhairt. Oibríonn na daltaí as a stuaim féin ansin chun na tascanna éagsúla a chríochnú.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Collaboration, Online Resources, Punanna Digiteacha

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.