Skip to main content

TFC a úsáid le tacú le piarmheasúnú agus athbhreithniú i GDC

Míníonn múinteoir GDC an úsáid a bhaintear as TFC ina chuid ranganna. Baineann an rang úsáid as gutháin chun taighde a dhéanamh ar an topaic agus chun meabhairmhapaí a chruthú i ngrúpaí. Cuireann siad aiseolas ar fáil ansin ar obair a chéile ag baint úsáid as Adobe Reader. Baintear úsáid as Mentimetre ar deireadh chun sonraí a bhailiú le haghaidh ranganna eile amach anseo.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Collaboration, Físeáin Digiteacha, Online Resources, Planning/Digital Learning Framework

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.