Skip to main content

TFC in úsáid don Ghaeilge

Baineann Múinteoir Gaeilge úsáid as TFC chun forbairt na teanga labhartha a chur chun cinn. Pléann sí an úsáid a bhaineann sí as déanamh físeán le tacú lena gcuid Gaeilge labhartha. Déanann an rang físeáin a phleanáil agus a chruthú agus féachann siad ar fhíseáin a chéile ansin chun aiseolas a thabhairt. Pléann sí an tslí a ndéanann sí bainistiú ar úsáid na dtáibléad sa seomra ranga.

Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Collaboration, Físeáin Digiteacha, Planning/Digital Learning Framework

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.