Skip to main content

Uirlisí Measúnú Dhigiteacha i mBunscoil

Forbhreathnú ar Fhíseán

Déanann múinteoir rang 4 cur síos ar an gcaoi a úsáideann sí an cluiche tráth na gceist Kahoot chun foghlaim a mheasúnú sa Bhéarla, Ghaeilge agus Mhata. Úsáideann na páistí ríomhaire glúine chun ceisteanna agus freagraí a chur isteach. Glacann páistí páirt sa tráth na gceist seo le húsáid a bhaint as iPads. Cuireann sé seo sonraí úsáideacha ar fáil do mhúinteoirí faoin méid atá foghlamtha ag na páistí.

Cur Síos

Pléann múinteoir ar rang 4 conas a úsáideann sí Kahoot mar mhodh measúnaithe. Roinntear an rang i ngrúpaí, is ionann gach grúpa agus ábhar. Cruthaíonn na páistí ceisteanna don tráth na gceist agus cruthaíonn siad a Kahoot féin ar iPadanna. Bunaítear grúpaí nua ansin chun an tráth na gceist a dhéanamh. Cuireann sé seo comhoibriú chun cinn agus cinntíonn sé go bhfuil na grúpaí cothrom. Ceapann an múinteoir go bhfuil an ghníomhaíocht seo thar cionn mar go bhfuil na leanaí gafa, go bhfuil spraoi ann agus is féidir léi na torthaí a úsáid mar mheasúnú foirmitheach.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Assessment Feedback and Digital Technologies (Primary)

Físeáin Teagaisc

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí

Teagasc agus Foghlaim (2. Eispéiris Foghlaimeoirí)

  • 2.1 Bíonn daltaí rannpháirteach ar bhealach fóinteach i ngníomhaíochtaí foghlama bríche
  • 2.2 Fásann daltaí mar fhoghlaimeoirí trí idirghníomhaíochtaí agus eispéiris mheasúla atá idir dhúshlánach agus thacúil

Bíonn na hidirghníomhaíochtaí digiteacha, idir na daltaí féin agus idir na daltaí agus na múinteoirí, idir mheasúil agus dhearfach agus cuidíonn siad leis an bhfolláine.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Collaboration, Scoilnet

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.