Skip to main content

Úsáid a bhaint as Teicneolaíochtaí Digiteacha chun Seal Spraoi a Mheasúnú in Aistear

Úsáid a bhaint as Teicneolaíochtaí Digiteacha chun Seal Spraoi a Mheasúnú in Aistear

Forbhreathnú ar Fhíseán

Déanann múinteoir naíonáin cur síos ar thábhacht na teicneolaíochta chun seal spraoi a mheasúnú i suíomh Aistear. D’fhéadfadh iPads nó fóin chliste a úsáid chun taifeadadh agus measúnú a dhéanamh ar an bhfoghlaim atá ag dul ar aghaidh agus an teanga atá in úsáid ag na daltaí.

Cur Síos

Déanann múinteoir ranga cur síos ar thábhacht na teicneolaíochta chun measúnú a dhéanamh ar spraoi i gcomhthéacs Aistear. Is féidir iPads nó fóin chliste a úsáid chun taifeadadh agus measúnú a dhéanamh ar an bhfoghlaim atá ar siúl agus ar an teanga a úsáideann na páistí.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

Caith súil ar ár leathanach cúrsaí ar líne chun cúrsaí a aimsiú a bhaineann leis an ábhar seo.

 An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí
  • 1.3 Léiríonn daltaí an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach de réir churaclam na bunscoile.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Punanna Digiteacha

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.