Skip to main content

Cúrsaí Samhraidh ar Líne 2024 Eolas

19th April 2024

Tá áthas orainn na sonraí maidir lenár gcúrsaí samhraidh saor in aisce ar líne le haghaidh bunmhúinteoirí 2024 a fhógairt.

Tá dhá chúrsa ar fáil i mí Iúil (amháin) agus tá siad ar fáil ar feadh 18 lá (amháin): Teicneolaíocht Dhigiteach (Nua) don Fhoghlaim Chuimsitheach agus Tionscadail Ilmheáin ar an Aeráid agus Inbhuanaitheacht.

Más beag taithí atá agat ar ár gcúrsaí samhraidh ar líne, molaimid duit ceann acu a dhéanamh, toisc go bhfuil ríomh-theagascóirí den scoth againn a thabharfaidh tacaíocht duit.

Cuirtear samhail/formáid an chúrsa ar fáil de réir ghnáthshamhail na foghlama aisioncronaí (aon uair) – níl aon gné ‘beo’ ann. Beidh ar rannpháirtithe staidéar a dhéanamh ar feadh deich n-uair an chloig ar a laghad laistigh dár gcúrsa ar líne, agus 20 uair an chloig staidéir ar an iomlán. Táthar ag feitheamh le faomhadh lá EPV don chúrsa nua.

Tá fógra do chlár fógraí do scoile ar fáil ag an nasc seo.

Cur síos agus Naisc le Clárú

Breathnaigh ar na sainchuntais chúrsa seo a leanas ar ár gcúrsaí samhraidh ar líne do 2024, ina bhfuil an nasc chun féinchlárú freisin. Tabhair faoi deara nach mór do rannpháirtithe a bhfuil sé i gceist acu cúrsa a dhéanamh, cúrsa amháin a roghnú agus a chlárú air.

– (Nua!) Teicneolaíocht Dhigiteach don Fhoghlaim Chuimsitheach, Iúil 1-18Cúrsa lán – clárú dúnta.

– Tionscadail Ilmheán maidir leis an Aeráid agus Inbhuanaitheacht, 1-18 IúilCúrsa lán – clárú dúnta.

Nóta – tosaíonn clárú ar ár gcúrsaí samhraidh ar líne ar an dáta céanna.

Léigh na Nótaí Tábhachtacha seo maidir le Réamhchlárú le do thoil

  • Ionas go mbeidh an méid is mó múinteoirí agus is féidir in ann rochtain a fháil ar na cúrsaí saor in aisce sin, ní féidir le rannpháirtithe ach clárú ar chúrsa amháin. Léigh sonraí na gcúrsaí roimh ré le do thoil agus roghnaigh an cúrsa is fearr leat.
  • Má fhéinchláraíonn tú ar níos mó ná cúrsa amháin agus mura mbaineann tú d’ainm ón dara ceann, bainfimid d’ainm ó chúrsa amháin dár rogha.
  • Is féidir le háiteanna líonadh go tapa, mar sin, ba cheart duit tú féin a ullmhú le sonraí do chuntais Scoilnet roimh ré (féach an nóta thíos).
  • Nuair atá tú cláraithe, ní féidir leat d’áit a thabhairt do chomhghleacaí. Ní féidir linn iarratais a éascú chun tú a athrú ó chúrsa amháin go dtí cúrsa eile.
  • Cé go bhfuil an cúrsa saor in aisce do rannpháirtithe, iarraimid ort nach dtógfá áit ar chúrsa samhraidh ar líne, ach amháin má tá sé ar intinn agat an cúrsa a chur i gcrích, toisc go gcuirtear gach áit ar fáil ar chostas. Imríonn na daoine sin a chláraíonn, ach nach ndéanann an cúrsa tionchar suntasach ar eispéireas an chúrsa/ghrúpa agus baineann siad áit de mhúinteoir eile.
  • Ná déan dearmad ar riachtanas na Roinne Oideachais. Má tá cúrsa eile á dhéanamh agat le soláthraí eile, ní mór na cúrsaí a chur i gcrích i ndiaidh a chéile, agus gan iad a dhéanamh i gcomhthráth.

Do Chuntas Scoilnet agus do Phróifíl Úsáideora

Ní mór duit ainm úsáideora agus pasfhocal dochuntais Scoilnet (pearsanta) a úsáid le haghaidh cláraithe agus rochtana ar chúrsaí. Cinntigh gur féidir leat rochtain a fháil ar do chuntas roimh an 1 Bealtaine, nuair a osclófar an clárú.

An bhfuil suim agat inár gcúrsaí samhraidh ar líne?

Tá na sonraí ar fad maidir leis an dá chúrsa ar fáil ar an gcuid Cúrsaí ar Líne ar ár suíomh gréasáin. Osclófar cnaipe le nasc chun tú féin a chlárú ag deireadh an cur síos ar gach cúrsa ar an 1 Bealtaine ar 10rn agus beidh sé ar fáil go dtí go mbeidh gach áit tógtha.

Go raibh maith agat as do spéis inár gcúrsaí.

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.