Skip to main content

Maidir le suíomh gréasáin scoile a bheith inrochtana, tá scoileanna faoi réir na ‘Treorach maidir le Inrochtaineacht Ghréasáin’, https://www.w3.org/TR/WCAG20/. Is é an tÚdarás Náisiúnta Míchumais (ÚNM) an eagraíocht shaineolach agus an t-údarás stáit atá freagrach sa réimse seo.

Tá eolas ar fáil maidir leis an gcaoi ar féidir le suíomhanna gréasáin cloí leis na ceanglais inrochtaineachta ábhartha ar shuíomh ÚNM. Tagraíonn an nasc seo a leanas don rannán ábhartha do scoileanna: https://nda.ie/publications/accessibility-toolkit.

Agus athbhreithniú á dhéanamh ag scoileanna ar a suíomh gréasáin ba cheart dóibh dul i dteagmháil le soláthraí a suímh ghréasáin chun a chinntiú go gcomhlíonann a suíomh gréasáin scoile na Treoirlínte ábhartha maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán. Mar atá ráite ar shuíomh gréasáin ÚNM ‘is é an bealach is fearr chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag do chustaiméirí ar do shuíomh gréasáin ná a chinntiú go bhfuil ‘Leibhéal AA Comhréireachta aige’ leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineachta Ábhair ar an nGréasáin (WCAG) 2.0.’ 

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.