Skip to main content

An leas a bhainimid as físeáin chun ceangal agus cumarsáid a bhunú

Forbhreathnú ar Fhíseán

Déanann Ken Molloy, Scoil Sinsir Náisiúnta Thalbóid, cur síos ar an úsáid a bhaineann sé as físeáin chun cabhrú le daltaí ceangal agus cumarsáid a dhéanamh le pobal na scoile.

Cur Síos

Déanann múinteoir cur síos ar an gcaoi a n-úsáidtear an teicneolaíocht le haghaidh cumarsáid idirscoile níos éifeachtaí. Coinnítear tuismitheoirí agus daltaí suas chun dáta leis an vlag scoile. I measc na gcrua-earraí atá de dhíth chun vlag a chruthú tá iPads, tríchosaigh, micreafóin agus leagan amach scáileáin ghlais. Déantar cúlraí fíorúla ag úsáid AdobeSpark agus is in iMovie a chuirtear eagar orthu.Cuirtear ceol leo ó Bensound.com.

Cúrsaí a bhféadfá spéis a bheith agat iontu

How to Create and Use Instructional Videos (Primary)

Físeáin Teagaisc

An Creat Foghlama Digití

Tacaíonn an físeán seo leis na ráitis seo a leanas den Chreat Foghlama Digití (CFD):

Teagasc agus Foghlaim (1. Torthaí D’fhoghlaimeoirí)

  • 1.1 Baineann daltaí taitneamh as a gcuid foghlama, bíonn siad an-tiomanta i leith na foghlama agus bíonn siad ag súil le spriocanna a bhaint amach mar fhoghlaimeoirí.

Teagasc agus Foghlaim (3. Cleachtas Múinteoirí Aonair)

  • 3.3 Roghnaíonn agus úsáideann an múinteoir cleachtas pleanála, ullmhúcháin agus measúnaithe a dhéanann forbairt ar fhoghlaim na ndaltaí.

Téigh go dtí Pleanáil Foghlama Digití chun na réimsí a dtacaítear leo san fhíseán seo a fhiosrú, agus chun cabhrú leat pleanáil le haghaidh foghlaim dhigiteach i do rang.

, Bunscoileanna, Físeáin Digiteacha, Scéalaíocht Dhigiteach

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.