Skip to main content

TFC & Uimhearthacht -Scratch

Déanann múinteoir rang 6 cur síos ar Scratch a úsáid chun forbairt scileanna uimhearthachta na ndaltaí a thacú. Sa cheacht seo, pléann daltaí ábhar na n-uillinneacha laistigh den snáithaonad Cruth agus Spás. Pléann daltaí téarmaí matamaitice trí fhionnachtain faoi threoir ar Scratch.

Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Coding, Collaboration, Online Resources, STEM

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.