Skip to main content

Cuireann an rannóg seo treoraíocht ar fáil maidir le Bonneagar Teicneolaíochta Digiteach le haghaidh scoileanna atá i mbun scoil nua a thógáil, cuid nua a chur lena scoil reatha nó seomra ranga nó níos mó a chur leis an scoil. Tá pleanáil chun tosaigh ríthábhachtach. Ba chóir go mbainfeadh scoileanna atá ag tógáil ar shuíomh nua úsáid a bhaint as an seicliosta seo a leanas ina iomláine mar threoir, cé gur chóir do scoileanna atá ag gabháil do chláir thógála níos lú athbhreithniú a dhéanamh ar na gnéithe ábhartha atá i bhfeidhm ar a gcás. Díríonn an treoir ar an bpróiseas aistrithe a chuíchóiriú agus le comhtháthú DTI réidh a chinntiú i dtimpeallacht na scoile nua.

Leathanbhanda na Scoile:
 Lena chinntiú go mbeidh nasc leathanbhanda i bhfeidhm ar shuíomh na scoile nua, tá sé ríthábhachtach go rachadh scoileanna i dteagmháil le Deasc Freastail Leathanbhanda Scoileanna 9 mí ar a laghad roimh an mbogadh pleanáilte chun aistriú réidh an naisc leathanbhanda agus DTI eile a chinntiú san fhoirgneamh nua. Féadtar teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Freastail ag: broadbandservicedesk@oide.ie nó ag 1800 33 44 66.

Ag oibriú leis an Aonad Tógála:
 Nuair atáthar ag obair le hAonad Tógála DE (BU) tá sé ríthábhachtach go soiléireodh scoileanna an leibhéal maoinithe a chuirfear ar fáil don scoil. Ní foláir don scoil soiléiriú a lorg faoi na riachtanais atá ag an BU maidir le conas a dhéantar trealamh DTI a sholáthar/cheannach. Mar shampla, ba cheart do scoileanna soiléiriú a dhéanamh leis an BU má theastaíonn uathu úsáid a bhaint as creataí soláthair atá ann cheana féin. Chomh maith leis sin, ba cheart go lorgóidís soiléiriú nuair nach bhfuil creatlaí soláthair ann, má tá sé leordhóthanach 3 mheastachán scríofa le haghaidh trealamh DTI a lorg. Go hachomair, soiléirigh cén t-eolas/cáipéisíocht bainteach le soláthar a bheidh ag teastáil ón BU sula n-eisíonn siad an maoiniú DTI ábhartha don scoil.

Treoraíocht ó Theicneolaíocht Oide san Oideachas:
 Molaimid teagmháil a dhéanamh linn i rith Chéim Dearaidh 1 den phróiseas pleanála tógála chun plé a dhéanamh ar na rudaí a theastaíonn uait a bhaint amach i dtéarmaí DTI sa scoil nua. Bheimis sásta sonraí a chur ar fáil ar na seirbhísí a fhéadtar linn a sholáthar chun cúnamh a thabhairt maidir leis an bpróiseas a dhéanamh chomh simplí is gur féidir do na scoileanna.

Tacaíocht ó Sholáthraithe Seirbhíse DTI:
 Is tionscadal suntasach é bogadh go dtí scoil nua ina bhfuil pleanáil mhionsonraithe ag teastáil. Ní foláir go mbeadh soláthraithe seirbhíse /soláthraithe tacaíochta teicniúil DTI amháin nó níos mó i bhfeidhm i ngach scoil chun tacú leis na gnéithe teicniúla a bhaineann le bogadh go dtí foirgneamh scoile nua. Beidh na soláthraithe a bheidh rathúil sa phróiseas tairisceana chun trealamh a sholáthar agus a shuiteáil thar a bheith tábhachtach chun próiseas aistrithe rathúil a bhaint amach san aistriú go dtí suíomh nua.

Líonrú agus Wi-Fi: 
Ní foláir líonra Wi-Fi a shonrú nuair atáthar ag oibriú leis na soláthraithe tairisceana rathúla chun clúdach agus pointí sonraí suntasacha a chinntiú i seomraí ranga le haghaidh pointí rochtana gan sreang (WAPanna). Tagair donnasc seodár dTreoirleabhar Líonra Wi-Fi agus donnasc seodo Threoraíocht Theicniúil gan Sreang do Thógáil Scoileanna Nua.

Córas Fóin: 
Ní foláir córas fóin oiriúnach san fhoirgneamh nua a shonrú nuair atáthar ag oibriú le soláthraithe tairisceana rathúla. Tá roinnt roghanna ar fáil lena n-áirítear córas PI Guthaithe (VoIP), a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do do riachtanais.

Cén trealamh is fiú bogadh:
 Beidh ar scoileanna a aithint má tá aon trealamh DTI oiriúnach don fheidhm atá leis ón bhfoirgneamh atá ann cheana féin agus más féidir é a bhogadh, amhail teilgeoirí, PCanna/ríomhairí glúine/ tralaithe ríomhairí glúine, gléasanna, printéirí, srl., Má tá aon trealamh reatha ‘oiriúnach don fheidhm atá leis’ agus a ‘sheasfaidh an aimsir’, b’fhéidir go ndéanfadh sé ciall é a bhogadh go dtí an foirgneamh nua. Mar sin féin, d’fhéadfadh am fada a bheith i gceist i dtaca le díchoimisiúnú a dhéanamh ar threalamh DTI nach bhfuil oiriúnach don fheidhm atá leis, amhail seanfhreastalaí scoile, ríomhairí deisce, ríomhairí glúine, teilgeoirí atá sean agus trealamh líonraithe as dáta srl.

Líonra
/Seomraí Trealaimh DTI: Áireofar roinnt sonraí ar an líonra scoile nua agus seomraí DTI i líníochtaí/leagan amach na scoile ó Aonad Tógála an DE. Féadfar leis an bhfoirgneamh scoile nua seomra príomhchumarsáide aonair nó áiteanna sonraithe eile le haghaidh bonneagar DTI a chur san áireamh. Táimid sásta athbhreithniú a dhéanamh ar na líníochtaí seo leat agus aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat a fhreagairt.

Ardáin Néalbhunaithe:
 Mar gheall go bhfuil siad bunaithe ‘sa néal’, is dea-scéal é nach mbíonn aon tionchar ag bogadh suíomhanna scoile ar na hardáin foghlama amhail Office365/Google Workspace for Education agus ardáin riaracháin scoile amhail ‘VSware’ nó ‘Aladdin’. Leanfaidh siad orthu ag feidhmiú siad gan stró roimh an mbogadh agus ina dhiaidh.

Sonraí agus Cibearshlándáil:
 Is deis iontach é bogadh scoile chun pleanáil agus chun athbhreithniú a dhéanamh maidir le conas a dhéanann do scoil sonraí agus cibearshlándáil a bhainistiú. Féach ar ár dtreoraíocht sa réimse seo sanasc seo.

Ag soláthar trealamh DTI nua:
 Tagair don nasc seoar ár suíomh gréasáin do chomaoineacha ceannacháin, sonraí creataí agus sonruithe teicniúla reatha. Ná bíodh drogall ort treoraíocht a lorg uainn sula gcuireann tú d’iarratas ar thairiscintí i gcrích, go háirithe i réimsí amhail Líonrú agus Wi-Fi.

Deis chun athbhreithniú a dhéanamh ar do DTI
: Is deis iontach é bogadh scoileanna chun athbhreithniú a dhéanamh ar do ‘Phlean Foghlama Digiteach’ agus chun féachaint conas a d’fhéadfaí feabhas a chur air. Mar shampla, má tá freastalaí scoile i d’fhoirgneamh reatha, is deis iontach í seo chun na seirbhísí agus an stóras sonraí atá bainteach leo a bhogadh go dtí an néal.

Má tá aon cheisteanna, seol ríomhphost chugainn ag
ictadvice@oide.ie.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.