Skip to main content

Chuireamar sraith nasc ar fáil thíos le hacmhainní agus uirlisí ar líne chun cuidiú le scoileanna rochtain a sholáthar d’fhoghlaimeoirí ar ábhar, ar obair ranga agus ar dheiseanna ábhartha le haghaidh rannpháirtíocht threisithe le foghlaimeoirí. Má theastaíonn tacaíocht uait sa réimse seo beimid ag cur nuashonruithe leanúnacha ar fáil ar leathanach Cianfhoghlama SFGM, ar Twitter SFGM-Teiceolaíocht san Oideachas, nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag ictadvice@pdst.ie

Is iad seo a leanas cuid de na hardáin agus na huirlisí foghlama is mó tóir atá á n-úsáid ag scoileanna in Éirinn Google G Suite for Education (lena n-áirítear Google Classroom)Microsoft Office 365/Teams, is uirlisí / ardáin foghlama eile ar líne a úsáideann scoileanna iad Apple, AladdinSchoology, EdmodoSchoolwise, Khan Academy, ZoomIrishHomework, ClassDojoagus Seesaw . Áis iontach do scoileanna agus do thuismitheoirí freisin is as Mol Scolaíochta Baile RTÉ.

Seo a leanas dhá alt a bhaineann le foghlaim ar líne: 

G Suite for EducationAgus na scoileanna dúnta, is féidir le múinteoirí leanúint lenaa gceachtanna ó chian

Microsoft Office365/Teams: Conas is féidir le scoileanna cláir chianfhoghlama a mhéadú go tapa le Microsoft Teams

Acmhainní Breise:

Tuilleadh uirlisí chun tacú leis an bhfoghlaim

Foinsí iontaofa faisnéise

Naisc tacaíochta do SFGM agus SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas:

Cianfhoghlaim SFGM leathanach 

Twitter SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas 

Físeáin Dea-Chleachtais SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas

Cúrsaí ar Líne SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas

Acmhainní Pleanáil don Chreat don Fhoghlaim Dhigiteach 

Webwise – Sábháilteacht Idirlín

Déan teagmháil linn: ictadvice@pdst.ie

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.