Skip to main content

Físeáin Dea-Chleachtais

 • Cleachtas roinnte ag na múinteoirí agus ár bhfís do Ríomhphunanna

  John Weir, of St Mary's Parish Primary School, explains how ICT integration works in his school of 1100 pupils. The school has a laptop trolley to share among classes, with additional laptops dispersed among the classrooms and an IWB in each classroom.

  , Bunscoileanna, Collaboration, Planning/Digital Learning Framework, Punanna Digiteacha

 • Tionscadal Punanna Digiteacha le rang a 6

  Míníonn múinteoir rang 6 na buntáistí a bhaineann le rannpháirtíocht sa Tionscadal Punann Digiteach agus tacaíocht ó Chomhairleoir Foirne Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM. Déanann an múinteoir cur síos ar thionscadal a rinneadh agus úsáid a bhaint as punanna digiteacha chun taispeántas sleamhnán a phleanáil, taighde a dhéanamh dó agus é a chur i láthair, as a tháinig rannpháirtíocht mhéadaithe i measc daltaí.

  Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Punanna Digiteacha

 • Punanna Digiteacha i Rang a Dó

  Déanann múinteoir rang 2 cur síos ar an gcaoi a bhain a scoil tairbhe as feidhmiú an Tionscadail Punann Digiteach. Baineann an scoil úsáid as acmhainní éagsúla chun cur le feidhmiú Churaclam Teanga na Bunscoile agus úsáid a bhaint as Chromebooks, tionscadail chomhoibríocha agus measúnú ar líne. (Roghnaigh cc le haghaidh fotheideal Gaeilge, má tá siad de dhíth)

  Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Punanna Digiteacha

 • Oideachas Minecraft a úsáid sna Grafaicí

  Agallamh le múinteoir faoin úsáid a bhaintear as Minecraft sna ranganna Grafaicí. Pléann sé an nasc atá cruthaithe aige idir tógálacha 3D in Minecraft agus líníochtaí 2D ar pháipéar ina chuid ranganna. Oibríonn na daltaí le chéile mar fhoireann chun an dúshlán a chur i gcrích agus déanann siad taifeadadh ar an dul chun cinn acu ag baint úsáid as íomhánna agus Keynote.

  Teagasc agus Foghlaim, Iar-bhunscoileanna, Coding, Collaboration, Computational Thinking, Online Resources

 • Teicneolaíocht ag tacú le múineadh agus foghlaim le linn Covid-19

  Déanann príomhoide, Kevin Ó Raghallaigh cur síos ar an ról don theicneolaíocht le linn an tréimhse cinn-foghlama agus conas a chabhraíonn an teicneolaíocht le múineadh agus foghlam in san scoil i láthair na huaire chomh maith. Select CC and English or Irish for subtitles.

  Ceannaireacht agus Bainistíocht, Iar-bhunscoileanna

 • Úsáid a bhaint as Uirlisí ar Líne le haghaidh Comhoibrithe

  Tugann múinteoir rang 6 achoimre ar an gcaoi a úsáideann sé uirlisí ar líne le haghaidh tionscadail ghrúpa. Nuair atá siad críochnaithe, cuirtear isteach iad ar Google Classroom nó Google Drive le faomhadh ag an múinteoir. Cuireann na daltaí a n-obair i láthair ansin os comhair an ranga agus coimeádtar iad mar ríomhphunann.

  Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Collaboration, Online Resources, Punanna Digiteacha

 • Úsáid a bhaint as Táibléid don Scríbhneoireacht i Rang 2

  Déanann múinteoir rang 2 cur síos ar an gcaoi a úsáideann sé táibléid chun foghlaim a thacú sa Bhéarla le húsáid a bhaint as roinnt aipeanna, lena n-áirítear A+ Spelling, Book Creator agus Chatterpix. Áirítear One Drive chun ríomhleabhair a chruthú, Class Manager chun táibléid na ndaltaí a fheiceáil, Apple TV don mheasúnú leis an teicneolaíocht eile a dhéantar cur síos air san fhíseán.

  Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Online Resources

 • An fhoghlaim bunaithe ar thionscadal le TFC

  Déanann múinteoir rang 6 cur síos ar an gcaoi a chruthaigh a rang físeán le haghaidh SeaFest, i bpáirt le TULCA agus Clár Oideachais an Taiscéalaí Fhoras na Mara. Is éard atá i gceist leis an tionscadal TFC ná úsáid a bhaint as acmhainní digiteacha éagsúla, ar nós táibléid, GoPros agus Skype. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach: http://tulcafestival.com/marine-institute/

  Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Físeáin Digiteacha, Scéalaíocht Dhigiteach

 • Cóid MF sa Chorp Oideachais

  Cuireann múinteoir ranga cur síos ar an gcaoi a imeascann TFC le ceacht corpoideachais ilghrád. Scríobhann daltaí sinsearacha treoracha ar gach scil do na daltaí níos óige. Baintear úsáid as gineadóir cód MF ar líne chun cóid MF a chruthú, ata na daltaí níos óige in ann breathnú orthu ar tháibléid nó ar fhóin chliste.

  Teagasc agus Foghlaim, Bunscoileanna, Collaboration, Online Resources

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.